Dla studentów

Stare notatki do zajęć

 

Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa systemów sieciowych
(zajęcia prowadziłem na Politechnice Łodzkiej do 2011 roku)

Skrypt do podstaw programowania w Delphi

(zajęcia prowadziłem na Politechnice Łodzkiej w 2003 i 2004 roku)

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Elementy Prawa Komputerowego
(notatki do wykładów w roku akademickim 2015/2016 na Politechnice Warszawskiej)

Tekst o pisaniu prac dyplomowych (Prace)

Stare notatki do zajęć z sieci komputerowych

Analiza Systemów Infomacyjnych
(notatki do wykładów w roku akademickim 2015/2016 w WSAiB w Gdyni)