Szmit M.: Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego


Wydanie II, rozszerzone i uzupełnione
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-60810-68-2 (book); ISBN: 978-83-60810-69-9 (ebook)

Szmit M. (red.), Adamus S., Bugała S.:  Ćwiczenia laboratoryjne z bezpieczeństwa systemów sieciowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-401-0

Szmit M. (red.), Baworowski A., Kmieciak A., Krejza P., Niemiec A., Elementy Informatyki Sądowej, Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011; ISBN:  978-83-60810-43–9 (książka); ISBN: 978-83-60810-44-6 (e-book)

Szmit M.: Wprowadzenie do programowania w Delphi. Podstawy środowiska i języka, Wydawnictwo A.N.D., Łódź 2004; ISBN 83-921116-0-5

Szmit M., Tomaszewski M., Lisiak D., Politowska I.: 13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie, Helion 2008, ISBN: 978-83-246-1646-6

Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M.: 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, ISBN: 83-7361-517-2

Pietras P., Szmit M.: Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza Horyzont s.c., Łódź 2003; ISBN 83-917906-1-4

Szmit M.: Informatyka w Zarządzaniu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2003; ISBN 83-7251-379-1

Szmit M.: Delphi. Szybki start, Helion, Gliwice 2006; ISBN 83-246-0226-7

Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia, European Association for Security, Kraków 2016, ISBN: 978-83-61645-17-7 (book); ISBN: 978-83-61645-18-4 (ebook)

Szmit A., Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Badania przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-836-0

dr inż. Maciej Szmit CISA, CDPSE

Szmit M.: Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego


Wydanie I

European Association for Security, Kraków 2014, ISBN: 978-83-61645-09-2 (book); ISBN: 978-83-61645-10-8 (ebook)